Specialistvård

Information till dig som möter patienter med syrgasbehandling i hemmet.

Tanken är att denna hemsida ska underlätta vid förskrivning av hemoxygen och vara ett stöd vid val av utrustning så att behandlingen anpassas efter både patientens situation och vårdmål. Informationen berör främst syrgasbehandling för KOL-patienter och tar upp

 • kriterier för behandlingen
 • förutsättningarna för en god behandling
 • vikten av uppföljning
 • hur viktigt det är att säkerställa patienternas förutsättningar för fysisk aktivitet trots sin syrgasbehandling

Vill du och dina kollegor ha mer information om utrustning för recept-förskriven medicinsk oxygen och om hur vi på Linde Healthcare kan bidra till patientintroduktion och uppföljning, är du välkommen att kontakta oss för att boka in ett informationsmöte på din klinik eller din mottagning.

Hör av dig till vårt kundcenter:
E-post healthcare.se@linde.com eller
Telefon 08-731 18 00, vardagar 8.00 – 16.00.
För mer information: www.linde-healthcare.se.

Fysisk aktivitet

Ökad aktivitetsnivå i vardagen – en underskattad behandling

Inaktivitet för en KOL-patient är kopplad till en kraftig nedåtgående spiral, då musklerna förtvinar och leder till ännu mer inaktivitet, som i förlängningen förvärrar sjukdomen och risken för dödlighet på ett påtagligt sätt.1

Oavsett sjukdomens svårighetsgrad uppmanas alla KOL-patienter att vara fysiskt aktiva och vården att utvärdera deras fysiska förmåga. Men att röra på sig och vara aktiv är ingen självklarhet för svårt sjuka hem-syrgaspatienter. De kan därför behöva speciellt mycket uppmuntran. Vinsterna med patientanpassad konditionsträning och styrketräning är stora.2

Fysisk aktivitet:2

 • ger en betydande minskning av andnöd och kraftlöshet
 • lindrar ångest och depression
 • ökar toleransen för fysisk aktivitet
 • minskar sjukhusinläggning
 • minskar dödligheten

KOL-patienter som utför någon form av fysisk aktivitet har en lägre risk för både sjukhusvård och dödlighet.3

Hypoxi endast vid ansträngning

De KOL-patienter som ännu inte uppfyller kriterier för kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet, dvs som inte har någon syrebrist i vila utan endast vid ansträngning bör om möjligt inkluderas i den pågående kliniska studien, Ambox. Den är en nordisk multicenter studie och syftar till att undersöka nyttan av syrgasbehandling endast vid ansträngning, fysisk aktivitet.4

Kontakta Margareta Emtner vid Uppsala Universitet för intresseanmälan och information: margareta.emtner@neuro.uu.se.

Behandlingsmål

Vilken nytta har patienten av syrgas i hemmet?

Patienter med svår KOL och svår kronisk hypoxi har utan kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet (LTOT) en treårsöverlevnad på cirka 33 %.1

Syrgasbehandling i hemmet förlänger livet och fördubblar överlevnads-tiden för KOL-patienter med kronisk hypoxi som uppfyller kriterierna för behandling.1

Kontinuerlig användning av syrgas i hemmet bromsar sjukdomsförloppet, förbättrar den fysiska förmågan och bidrar till att symptom som oro, förvirring och bensvullnad minskar.2

Indikationer

Syrgasbehandling i hemmet har starkt vetenskapligt stöd och kan påbörjas under vissa förutsättningar:1

 • När patienten, trots optimal farmakologisk behandling under tre veckor, fortfarande lider av kronisk hypoxi med PaO2 < 7,4 kPa vid luftandning
 • När patienten visar tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi och samtidigt har PaO2 7,4−7,8 kPa vid luftandning

Avgörande för resultatet är att rätt patient får behandlingen. För att säkerställa detta fordras en lungmedicinsk bedömning.2 För patientens skull är det bra om denna görs då patienten är i en stabil fas och inte är mitt i ett försämringsskede.

I den lungmedicinska bedömningen ingår en granskning av patientens sjukdom, förmåga att genomföra behandlingen vad gäller säkerhet och förmåga att hantera utrustning samt kontroller av behandlingsresultatet, dvs syrgasmättnaden i blodet under behandlingen.2 Korrekt dygns-behandlingstid är också avgörande för behandlingsresultaten.

Checklista för syrgasbehandling i hemmet

Chanserna att lyckas med syrgasbehandling i hemmet ökar när patienten har en förtroendefull vårdrelation, är välinformerad och förstår varför och hur behandlingen ska genomföras.1

Kontrollera följande:

 • Att patienten inte röker
 • Att indikationen är korrekt och att patienten varken är för sjuk eller för frisk
 • Att dygnsbehandlingstiden är adekvat (behandlingen ska pågå 16−24 h/dygn)
 • Att patienten är medveten om att dygnsbehandlingstiden är avgörande för behandlingens resultat
 • Att hypoxin blir korrigerad med insatt behandling; artärblodgasvärde på >8 kPa och syrgasmättnad i artär (SaO2) på 92–94 % i vila
 • Oxygenflödet vid fysisk aktivitet skall provas ut på alla patienter med mobil oxygenutrustning för att minimera ansträngningsutlöst hypoxemi och för att optimera dygnsbehandlingstiden. Lämpligen titreras oxygenflödet ut under gång i självvald hastighet, om möjligt under åtta minuter.2
 • Att patienten har en mobil syrgasutrustning som möjliggör rörelse och fysisk aktivitet

Klicka här för att ladda ner checklistan som PDF

Syrgasbehandling och utrustning

Stationär utrustning

Grundutrustningen är en stationär syrgaskälla som kopplas till en lång syrgasslang. Den utrustning som Linde Healthcare tillhandahåller är en 20 eller 30 liters behållare med flytande syrgas, HemLOX®, som levereras hem, byts ut regelbundet och omfattas av högkostnadsskyddet. I HemLOX ingår även termosar för mobil användning, läs mer nedan.

Utrustning för fysisk aktivitet

Utöver den stationära syrgaskällan behöver patienten en mobil eller bärbar utrustning att röra sig med. En framgångsrik syrgasbehandling pågår i princip dygnet runt och det är viktigt att patienten har en utrustning som möjliggör fysisk aktivitet.1

Följande alternativ finns:

HemLOX flytande syrgas i termos som patienten själv fyller på ifrån en större behållare. Termosarna finns i olika modeller och storlekar som väger 1,5–3,6 kg. HemLOX levereras hem, byts ut efter behov och ingår i högkostnadsskyddet. I samband med att behandlingen inleds utbildas patienten i hur utrustningen fungerar och används.

LIV®-flaska med komprimerad syrgas som har en inbyggd flödesväljare som underlättar doseringen. Flaskorna levereras hem, byts ut vid behov och ingår i högkostnadsskyddet. Flaskorna finns i två storlekar för behandling i hemmet; 1,1 L (vikt ca 2,5 kg) och 2 L (vikt ca 3,8 kg), vilka kan transporteras i väska, vagn, på rollator eller permobil.

En batteridriven koncentrator, som finns i flera olika modeller, kan vara praktisk när patienten ska ut och resa. Det är ett bra alternativ när en flaska komprimerad gas inte räcker eller när man inte får ta med sig flytande oxygen. Linde Healthcare erbjuder batteridrivna koncentratorer för uthyrning under kortare eller längre period.

 

Produktblad och annan information finns under fliken ”Dokument”.

Kontakta Linde Healthcare kundcenter healthcare.se@linde.com för mer information.

 

1. HemLOX flytande oxygen behållare och termosar

2. LIV flaska med tillhörande ryggsäck.    3. Batteridriven koncentrator.

 

Tillbehör

Ryggsäck Carryox 1

Till en LIV® Mini 1,1 L, i vattenavstötande material och med bärremmar i svart.

Art.nr. Linde Healthcare: 331 840
Riktpris Linde Healthcare: 749 SEK

Ryggsäck Carryox 2

För två LIV® Mini 2 L, i svart vattenavstötande material med bärremmar (bröstrem, axelrem och midjerem).

Art.nr. Linde Healthcare: 332 456
Riktpris Linde Healthcare: 980 SEK

Vagn till Carryox 2

Hopfällbar vagn i lättviktsmetall med stötdämpande hjul i plast och handtag med krokar att hänga näsgrimman på.

Art.nr. Linde Healthcare: 332 457
Riktpris Linde Healthcare: 319 SEK

Uppföljning

Uppföljning är en viktig del av syrgasbehandling i hemmet

Idag sker ofta en första uppföljning av insatt behandling först efter tre till sex månader. Det är lång tid för en hemsyrgaspatient med en median-överlevnad på 1 ½ år.1 Såväl internationella och nationella riktlinjer betonar hur viktig snar och regelbunden uppföljning är.2,3

Det nationella andningssviktsregistret Swedevox rekommenderar att behandlingen följs upp inom en månad efter att den påbörjats.4

Tidig och frekvent uppföljning är med andra ord en viktig del av syrgasbehandling i hemmet som gör det möjligt att:5

 • Säkerställa att patienten förstår behandlingsmålen och förutsättningarna för en lyckad behandling
 • Kontrollera att patienten har en skriftlig behandlingsplan och instruktion
 • Säkerställa att hypoxin korrigeras genom en artärblodgaskontroll eller saturationsmätning med pulsoximeter
 • Betona vikten av fysisk aktivitet och se till att patienten får ett anpassat tränings- eller aktivitetsprogram
 • Utvärdera behovet av en mobil eller bärbar syrgasutrustning

Att resa med syrgas

Referenser