Fysisk aktivitet

Ökad aktivitetsnivå i vardagen – en underskattad behandling

Inaktivitet för en KOL-patient är kopplad till en kraftig nedåtgående spiral, då musklerna förtvinar och leder till ännu mer inaktivitet, som i förlängningen förvärrar sjukdomen och risken för dödlighet på ett påtagligt sätt.1

Oavsett sjukdomens svårighetsgrad uppmanas alla KOL-patienter att vara fysiskt aktiva och vården att utvärdera deras fysiska förmåga. Men att röra på sig och vara aktiv är ingen självklarhet för svårt sjuka hem-syrgaspatienter. De kan därför behöva speciellt mycket uppmuntran. Vinsterna med patientanpassad konditionsträning och styrketräning är stora.2

Fysisk aktivitet:2

  • ger en betydande minskning av andnöd och kraftlöshet
  • lindrar ångest och depression
  • ökar toleransen för fysisk aktivitet
  • minskar sjukhusinläggning
  • minskar dödligheten

KOL-patienter som utför någon form av fysisk aktivitet har en lägre risk för både sjukhusvård och dödlighet.3

Hypoxi endast vid ansträngning

De KOL-patienter som ännu inte uppfyller kriterier för kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet, dvs som inte har någon syrebrist i vila utan endast vid ansträngning bör om möjligt inkluderas i den pågående kliniska studien, Ambox. Den är en nordisk multicenter studie och syftar till att undersöka nyttan av syrgasbehandling endast vid ansträngning, fysisk aktivitet.4

Kontakta Margareta Emtner vid Uppsala Universitet för intresseanmälan och information: margareta.emtner@neuro.uu.se.