Checklista för syrgasbehandling i hemmet

Chanserna att lyckas med syrgasbehandling i hemmet ökar när patienten har en förtroendefull vårdrelation, är välinformerad och förstår varför och hur behandlingen ska genomföras.1

Kontrollera följande:

  • Att patienten inte röker
  • Att indikationen är korrekt och att patienten varken är för sjuk eller för frisk
  • Att dygnsbehandlingstiden är adekvat (behandlingen ska pågå 16−24 h/dygn)
  • Att patienten är medveten om att dygnsbehandlingstiden är avgörande för behandlingens resultat
  • Att hypoxin blir korrigerad med insatt behandling; artärblodgasvärde på >8 kPa och syrgasmättnad i artär (SaO2) på 92–94 % i vila
  • Oxygenflödet vid fysisk aktivitet skall provas ut på alla patienter med mobil oxygenutrustning för att minimera ansträngningsutlöst hypoxemi och för att optimera dygnsbehandlingstiden. Lämpligen titreras oxygenflödet ut under gång i självvald hastighet, om möjligt under åtta minuter.2
  • Att patienten har en mobil syrgasutrustning som möjliggör rörelse och fysisk aktivitet

Klicka här för att ladda ner checklistan som PDF