Behandlingsmål

Vilken nytta har patienten av syrgas i hemmet?

Patienter med svår KOL och svår kronisk hypoxi har utan kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet (LTOT) en treårsöverlevnad på cirka 33 %.1

Syrgasbehandling i hemmet förlänger livet och fördubblar överlevnads-tiden för KOL-patienter med kronisk hypoxi som uppfyller kriterierna för behandling.1

Kontinuerlig användning av syrgas i hemmet bromsar sjukdomsförloppet, förbättrar den fysiska förmågan och bidrar till att symptom som oro, förvirring och bensvullnad minskar.2