Remiss för lungmedicinsk bedömning

Lungmedicinsk bedömning på specialistklinik behövs för blodgasprov-tagning och analys samt för ställningstagande till syrgasbehandling i hemmet.1

Överväg remiss om:

  • saturationen, SaO2, understiger 92 % i vila, eller
  • lungfunktionen, FEV1, är 30–49 % av förväntat, dvs stadium 3

Klar indikation för remiss om:

  • lungfunktionen, FEV1, är under 30 % av förväntat, dvs stadium 4, eller
  • lungfunktionen, FEV1, är under 50 % av förväntat med samtidiga tecken på andningssvikt eller lågt BMI