Referenser

Riktlinjer för LTOT i hemmet. Andningssviktsregistret Swedevox. Oktober 2015. s.3

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=874

Kerstin Ström. Syrgasbehandling oomtvistad vid svår, men tveksam vid medelsvår, hypoxi. Läkartidningen Nr 4. 2001. Vol. 98

Kent B.D et al. Hypoxia in patients with COPD: cause, effects and disease progression. International Journal of COPD 2011:6:199-208

Läkemedelsboken 2014. Om astma och KOL.

Årsrapport. Andningssviktsregistret Swedevox. 2015. Nationellt kvalitetsregister för långtidsbehandling med oxygen (LTOT).

ATS/ERS task force. Eur Respir J 2004; 23:932-946

Nationellt Vårdprogram för KOL, SLMF.

S Katsenos, S Constantopoulos. Review Article.Pulmonary Medicine. Vol 2011. Article ID 325362