Kronisk hypoxi

Vad är kronisk hypoxi?

Hypoxi innebär att man lider av syrebrist i blodet och är vanligtvis liktydigt med en låg syrehalt i det arteriella blodet (lågt PaO2). Gränsen för hypoxisk respiratorisk insufficiens går vid ett PaO2 på 8 kPa.1 Kronisk hypoxi innebär att syrebristen är permanent och att PaO2 är konstant lågt. I Sverige är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, den vanligaste orsaken till kronisk hypoxi, men det uppkommer även i senare stadier av till exempel lungcancer, lungfibros och lungemboli.2

Hur påverkar kronisk hypoxi en patient med KOL?

En KOL-patient med obehandlad kronisk hypoxi dör i förtid.3 Den kroniska syrebristen inverkar negativt på patientens njurfunktion, endokrina funktioner, muskelmetabolism och intellektuella förmåga.3 Det kan även leda till att andelen röda blodkroppar blir för hög (sk polycytemi), vilket ökar risken för stroke och pulmonell hypertension.4 Förutom detta bidrar kronisk hypoxi till nedsatt skelettmuskelfunktion och att patienten inte kan vara fysiskt aktiv.4

Hur upptäcker man kronisk hypoxi?

Behandlingskrävande kronisk hypoxi uppstår i de senare stadierna av KOL när cirka 30 % av lungkapaciteten (FEV1) återstår.5 Men eftersom många KOL-patienter kopplar sina andningssvårigheter till dålig kondition eller naturligt åldrande kan det vara svårt att upptäcka. Därför är det viktigt att mäta syrgasmättnaden i blodet (saturationen, SaO2) med en pulsoximeter när du träffar en KOL-patient. Om värdet under-stiger 92 % eller vid kliniska tecken på andningssvikt − såsom hög puls och hög andningsfrekvens − ska patienten remitteras till en lungspecialist.5