Behandlingskriterier

Chanserna att lyckas med syrgasbehandlingen ökar när patienten har en förtroendefull vårdrelation, är välinformerad och förstår varför och hur behandlingen ska genomgöras.

Att patienten inte röker är en viktig förutsättning för att kunna påbörja behandlingen.

Det är viktigt att tänka på:

  • Att indikationen är korrekt och att patienten varken är för sjuk eller för frisk.1
  • Att dygnsbehandlingstiden är adekvat (behandlingen ska pågå 16−24 h/dygn).1
  • Att patienten är medveten om att dygnsbehandlingstiden är avgörande för behandlingens resultat.2
  • Att hypoxin korrigeras med insatt behandling; artärblodgasvärde på >8 kPa och syrgasmättnad i artär (SaO2) på 92−94 % i vila.3
  • Att doseringen är korrekt titrerad när patienten är vaken och i vila.1
  • Att patienten har en mobil syrgasutrustning som möjliggör rörelse och fysisk aktivitet.1
  • Oxygenflödet vid fysisk aktivitet skall provas ut på alla patienter med mobil oxygenutrustning för att minimera ansträngningsutlöst hypoxemi och för att optimera dygnsbehandlingstiden. Lämpligen titreras oxygenflödet ut under gång i självvald hastighet, om möjligt under åtta minuter.1