Behandlingsmål

Syrgasbehandling i hemmet vid kronisk hypoxi

Syrgasbehandling i hemmet (LTOT) ökar livslängden för KOL-patienter med kronisk svår hypoxi och fördubblar överlevnadstiden.1 Dessutom ökar förmågan att vara fysiskt aktiv och symtom som bensvullnad, oro och förvirring minskar.2,3 Syrgasbehandling i hemmet förskrivs på recept, ingår i högkostnadsskyddet och levereras direkt hem till patienten.

Kriterier för syrgasbehandling i hemmet

Syrgasbehandling i hemmet har starkt vetenskapligt stöd och kan inledas om:4

  1. patienten, trots optimal farmakologisk behandling under tre veckor, fortfarande lider av kronisk hypoxi med PaO2 <7,4 kPa vid luftandning
  2. patienten visar tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi och samtidigt har PaO2 7,4−8 kPa vid luftandning

Det är viktigt att behandling sätts in så tidigt som möjligt, innan hypoxin blir så allvarlig att den inte kan korrigeras.1