Ordination och dosering

Flödeshastighet och dygnsbehandlingstid.

Din läkare ordinerar dels en syrgasdos som anges i liter per minut (L/min) och dels en dygnsbehandlingstid, hur många timmar per dygn du ska använda syrgasen. Eftersom syrebristen är kronisk behöver dygns-behandlingstiden vara minst 16 timmar men ofta 24 timmar per dygn.

Läkaren skriver ordinationen i samråd med en sjuksköterska och ibland även en fysioterapeut. Syrgasbehovet varierar beroende på om du är i rörelse eller i vila och man måste därför prova fram rätt dos.

Som för alla läkemedelsbehandlingar är det viktigt att du följer den ordination du fått och inte ändrar doseringen utan att rådfråga din läkare. Skulle du känna att ditt tillstånd ändras eller försämras ska du inte tveka att kontakta din vårdgivare för att fråga om råd.