Fysisk aktivitet

Att röra på dig och undvika stillasittande är den bästa behandling du kan ge dig själv.

Rörelse ökar livslängden och minskar såväl risken att försämras i din sjukdom och ditt behov av sjukhusvård. Det bidrar till att andnöden minskar och lindrar ångest och depression.

Regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas därför till alla KOL-patienter, oavsett hur långt gången sjukdomen är. Genom att vara aktiv på den nivå du förmår – pyssla hemma, gå ut i trädgården, promenera, gympa – kommer du att må bättre och orka mer över tid.